Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Община Пловдив

Информация:

Община Пловдив е съставна Община на Област с административен център Пловдив. На територията на административната Община Пловдив понастоящем единственото населено място е град Пловдив. Населението на града и общината по постоянен адрес е 338 153 жители към 01.02.2011 г.

Мисии:

Община Пловдив

Facebook страница

Уеб сайт