Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Поколения заедно" - Велико Търново

5,0

Информация:

Изграждане на мостове между поколенията чрез различни инициативи, в които участват различни възрaсти с цел изграждане на приемственост, почит и уважение помежду им.

Мисии:

Фондация "Поколения заедно" - Велико Търново

Facebook страница