Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Спаси, дари на

Информация:

Екипът работи безвъзмездно - дава гласност на кампании за набиране средства за лечение, оказва помощ на родители и граждански контрол над органите, отговорни за лечение.

Мисии:

Спаси, дари на

Facebook страница

Уеб сайт