Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Съюз на българските спасители

Информация:

Организацията "Съюз на българските спасители" е създадена да набира доброволци и спасители, да създаде доброволческа мрежа в цяла България, да защитава правата на спасителите и да помага на хората изпаднали в беда, при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации, да опазва обществения ред и околната среда.

Мисии:

Съюз на българските спасители

Twitter: @spasitelbg

Facebook страница

Уеб сайт