Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Проект "Шанс за децата" на Столична община

Информация:

Проект "Шанс за децата - разкриване на 13 Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи, 2 Преходни жилища и 1 Защитено жилище в Столична община"

Мисии:

Проект "Шанс за децата" на Столична община

Уеб сайт