Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Софийска математическа гимназия

Информация:

С днешното си наименование СМГ съществува от 1971 година, но историята на училището е дълга. За начало може да се посочи създаването на първото средно девическо училище в България през 1879.

Гимназията приема ученици след 4 клас, след изпит по математика и логика. След 7 клас СМГ приема 6 паралелки с вътрешно разделение според първи и втори изучаван чужд език. Учениците, приети след 4 клас, участват в класирането наравно с всички други. По време на цялото обучение се провеждат вътрешни контролни с цел съставяне на отбори за участие в състезания по точни науки.

СМГ се специализира в подготовката на ученици от средния и началния курс на обучение в областите на математиката и информатиката, като подготвя множество олимпийци, които ежегодно печелят редица отличия и награди по регионални и международни състезания.

Мисии:

Софийска математическа гимназия

Уеб сайт