Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Столична Община

Информация:

Общината е съставена от 38 населени места с общо население 1 291 591 души, от които 1 232 088 живеят в София (по окончателни данни от преброяване 2011).

Мисии:

Столична Община

Уеб сайт