Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Асоциация за развитие на София

Информация:

Асоциация за развитие на София е създадена с решение на Столичния общински съвет (СОС) през 2010 г. Асоциацията се управлява от Управителен съвет и изпълнителен директор, избрани от СОС. Членове на Управителния съвет са общински съветници от различни политически партии и представители на администрацията в Столична община.

Асоциацията е определена за координатор на дейностите, свързани с кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

Мисии:

Асоциация за развитие на София

Facebook страница

Уеб сайт