Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

SOS детски селища България

Информация:

Сдружение SOS Детски селища България е учредено на 2 август 1990 г. в София. Регистрирано е в Софийски градски съд на 15 март 1991 г. като българско юридическо лице с нестопанска цел и е вписано под № 20021009009 в Централния регистър към Министерство на правосъдието като организация, осъществяваща дейност в обществена полза. SOS Детски селища България е редовен член на международната организация за социално развитие SOS-Киндердорф Интернационал, обединяваща самостоятелни национални SOS сдружения в 132 страни в цял свят.

Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца, ние им помагаме да формират своето бъдеще и участваме в развитието на местните им общности.

Мисии:

SOS детски селища България

Twitter: @office_sos

Facebook страница

Уеб сайт