Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Социалната чайна

Информация:

“Социалната чайна” е заведение като всяко друго. Разликата е, че предоставя на младежи, израснали без родители в социални институции, възможност за първа работа, която да им помогне да се интегрират в обществото.

Мисии:

Социалната чайна

Facebook страница

Уеб сайт