Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Бъди ментор на младеж в неравностойно положение

Бъди ментор на младеж в неравностойно положение

Какво?

Фондация "Стъпка за България" развива проекти, инициирани от и за млади българи, и работи в подкрепа на младежи в неравностойно положение и с по-малък достъп до кариерни/образователни възможности. Тези младежи имат редица проблеми, които затрудняват тяхната образователна и социална интеграция. Децата, живеещи в по-малки населени места, имат ограничен достъп до възможности, които други техни връстници считат за даденост. На по-късен етап това води до сериозни трудности при професионалната им ориентация и реализация.

Училището няма достатъчно механизми за справяне с тези проблеми, тъй като прилага унифицирани учебни програми, стандартизирани оценки и административна принуда. Няма възможност за индивидуална работа и допълнителна педагогическа помощ на децата, които не получават адекватна родителска подкрепа. От друга страна, съществува голяма дистанция между света на училището и света на професионалния живот след това.

В резултат на тази съвкупност от фактори, младежите често се оказват неподготвени да се сблъскат с предизвикателствата на реалния живот. За да поемат по пътя на успешна реализация, те имат нужда от вдъхновяващи модели на поведение, които да им помогнат в обмислянето и осъществяването на житейския им план, както и от съвети и практически умения от различни сфери на живота.

Какво можеш да направиш ти?

Стани ментор на младеж или девойка (15 - 25 г.) без родители, от социално слабо семейство или с по-малко възможности, срещай с тях 2 пъти месечно и им помагай да се справят с:

 • подготовката за училище;
 • професионалната ориентация и реализация;
 • преодоляването на житейските проблеми, с които младежите се сблъскват в семейството или социалната си среда;
 • предизвикателствата на самостоятелния живот.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v;=t9PbZ7dkBnA

За да могат организаторите да те свържат с младежа или девойката, за когото твоята подкрепа би била най-ценна, е важно да попълниш онлайн анкетата, която ще намериш след бутона "Ще участвам".

Пожелателно е ангажиментът да е за поне 1 година, а ти самият да си над 22 години.

Къде?

Фондацията работи с младежи в София, Габрово, Видин, Костенец и с. Горна Малина. Обичайно менторите се срещат с младежи в своето населено място, но ако желаят, могат да пътуват до друго от посочените, за сметка на организатора.

Срещите могат да се правят в офиса на фондация "Стъпка за България" в София, на обществено място (парк, кафене, библиотека), на работното място на ментора, в училището на младежа.

Организатор?

Фондация "Стъпка за България".

Защо?

 • Отделяйки време и енергия като ментор, ще дадеш шанс на младежите да общуват с хора от различни сфери на живота, което ще им помогне да разширят кръгозора си и да придобият яснота за бъдещото си развитие.

 • Чрез общуването със своите ментори и участието в групови занимания и семинари, те ще имат възможност да изградят мрежа от контакти, която ще спомогне намирането на работа/стаж или продължаването на образованието.

 • Индивидуалните занимания с ментор ще им позволят да имат близък контакт с вдъхновяващ модел на поведение, който да ги съпътства в изграждането и осъществяването на техните планове за личностно и професионално развитие, и ще им помогнат да излязат от ситуацията на социална изолация.

Нужни умения?

Търпение, умение да изслушваш и разговаряш с младежи.

Транспорт?

Ако работиш с младеж извън твоето населено място, пътните разходи се покриват от фондацията.

Обучение?

Доброволците ментори минават въвеждащо обучение, в което се запознават със спецификите на работата с младежи от уязвими социални групи. Следващото обучение се предвижда за края на март или началото на април.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и попълни онлайн анкетата за кандидатстване до 20 март.

// снимката е на организатора

Приключило записване

Разкази

Няма публикувани разкази.

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

 • Карина Тонева

  Карина Тонева

  По-скоро коментар, отколкото въпрос: от Пловдив съм, ако в бъдеще имате нужда от човек на разположение по тази програма, съм на линия.

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.