Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Детски център Свети Мина

Информация:

ДЦ Свети Мина е училище за деца с увреждания на нервната система - аутизъм, синдром на Даун, церебрална парализа и д.р. Целта му е да изгражда в децата елементарни способности за самостоятелен начин на живот. Способности, които всички ние добиваме от околните - родители, роднини, приятели и учители, а децата в Свети Мина са възпрепятствани по един или друг начин, заради уврежданията си.

Мисии:

Детски център Свети Мина

Facebook страница

Уеб сайт