Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Асоциация "Прозрачност без граници" - Transparency International Bulgaria

4,9

Информация:

Асоциация "Прозрачност без граници" е българското национално представителство на международната гражданска коалиция за борба с корупцията Transparency International и нейната цел е обединяването на усилията на държавните институции, местните власти, частния сектор, гражданските организации и медиите в подкрепа на инициативи за добро управление и противодействие на корупцията.

Мисии:

Асоциация "Прозрачност без граници" - Transparency International Bulgaria

Facebook страница

Уеб сайт