Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Център за учене чрез преживяване"

Информация:

Популяризиране на ученето чрез преживяване като иновативен подход при работата с различни групи.

Мисии:

Сдружение "Център за учене чрез преживяване"

Facebook страница

Уеб сайт