Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

4,8

Информация:

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, която функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН, е сдружение на компании и неправителствени организации.

Мисии:

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

Twitter: @UNGCBulgaria

Facebook страница

Уеб сайт