Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Стани доброволец към Община Варна

Стани доброволец към Община Варна

Какво?

Община Варна набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2;
 • медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);
 • справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 • свидетелство за съдимост;
 • копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 • писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец;
 • актуална снимка /формат тип л.карта/;
 • декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгл. съгл. Приложение №3.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден в деловодството на Община Варна на ул. „Осми Приморски полк” № 43.

Кой?

Община Варна

Къде?

Варна

Нужни умения?

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което:

 • е клинично здраво;
 • не страда от психично заболяване;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Нужна екипировка?

Общината осигурява специално облекло и нужните инструменти (лопати, кирки, брадви).

Транспорт?

Общината осигурява транспорт при нужда.

Храна?

Общината осигурява храна и вода за доброволците.

Здравословни рискове?

Доброволците сключват застраховки.

// снимката е от Lane Pearman

Приключило записване

Разкази

Няма публикувани разкази.

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.