Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация Vortex

5,0

Информация:

Фондация Vortex (Volunteering with Respect for the Traditions and Excellence) със седалище в Малко Търново въвежда в България доброволческия принцип на работа в областта на археологията и опазването на културноисторическото наследство. Работи и в областта на алтернативното образование и се занимава с популяризиране на духовното развитие и на алтернативни социални модели. Създадена е от Вера, Мария (България) и Боб (Холандия), с дългогодишен опит на обекта Босненски пирамиди и в работа с децата на Странджа на доброволни начала.

Мисии: