Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Доброволците в бежанския лагер в Харманли

4,6

Информация:

Доброволците в бежанския лагер в Харманли помагат на търсещите закрила и бежанците там с материали дарения, организиране на различни инициативи, събития, помощ при намиране на работа, контакти с местна общност и много други

Мисии: