Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

YFU Bulgaria

Информация:

Сдружение "Младеж за разбирателство - България" е неправителствена организация, предоставяща възможности за междукултурен ученически обмен, част от международната мрeжа на Youth for Understanding (YFU).

Мисии:

YFU Bulgaria

Facebook страница

Уеб сайт