Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "За хората"

Информация:

Фондация „За хората” е учредена на 16.08.2001 г. в гр. София. Тя е независима, доброволна и самоуправляваща се обществена организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България и няма политически и религиозен характер.

Основната цел на фондацията е организирането, подпомагането и насърчаването на дейности, свързани с развитието и утвърждаването на здравеопазването, социалното подпомагане и социалните услуги, образованието и културата.

Мисии:

Фондация "За хората"

Уеб сайт