Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Заслушай се"

Информация:

Mисията на "Заслушай се" е да изгради мост между хората с увреден слух и всички комуникационни и информационни услуги. Мост, който ще им даде възможност за равен достъп до по-добро образование и професионално развитие.

Мисии:

Фондация "Заслушай се"

Facebook страница

Уеб сайт