Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Завод за идеи"

4,9

Информация:

Ние от Сдружение „Завод за идеи” сме вдъхновени млади хора с интерес към социалното предприемачество, повишаване заетостта на младите хора, създаването на младежки политики, разкриването на нови хоризонти и решения чрез пътуване и прилагане на методите на неформалното образование.

Мисии:

Сдружение "Завод за идеи"

Facebook страница