Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Зелен"

Информация:

Група приятели с романтично-натуралистична представа за свободата. Основната ни цел е популяризирането на нестандартни решения за опазване на околната среда, а средствата, които използваме, се стремим да запазват нашата оригиналност, автентичност и свобода. Разчитаме основно на лични средства, дарения и доброволен труд.

Мисии:

Сдружение "Зелен"

Facebook страница

Уеб сайт