Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Information:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е неправителствена организация, която функционира от 2002 година на територията на цялата страна и е отдадена на интегриране на етническите малцинства в България, с фокус ромите.

Missions:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Facebook page

Website