Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Информация:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е неправителствена организация, която функционира от 2002 година на територията на цялата страна и е отдадена на интегриране на етническите малцинства в България, с фокус ромите.

Мисии:

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Facebook страница

Уеб сайт