Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Animal Rescue Sofia

4.9

Information:

Animal Rescue Sofia (ARS) е неправителствена организация, която се занимава с проблемите на бездомните животни в София.

Организацията стопанисва най-големия приют за бездомни животни по европейски стандарт в България. Той се намира край София в с. Долни Богров и там живеят, лекуват се и чакат своя нов дом около 500 кучета.

ARS работи за подобряването на информираността на обществото за отговорностите около притежаването на домашно животно, както и за осиновяванията на бездомни животни. Приютът провежда и собствена кастрационна програма.

ARS ви кани да участвате с доброволен труд в следните дейности: - разходки и игри за кучетата в Богров; - социализиране на кучетата в Богров; - помощ с транспорт в София и околностите; - организиране на кампании за набиране на средства и храна; - помощ с умения във вашата професионална сфера - организацията често има нужда от фотографи, дизайнери, логистика и други.

Missions:

Animal Rescue Sofia

Facebook page

Website