Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Bulgarian Biodiversity Foundation

5.0

Information:

Българска Фондация Биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите е нашата мисия.

Missions:

Bulgarian Biodiversity Foundation

Facebook page

Website