Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Български хелзинкски комитет

4.9

Information:

Български хелзинкски комитет (БХК) е най-голямата неправителствена организация за защита правата на човека в България. Съществува от 1992 г. БХК наблюдава правозащитната ситуация в страната, публикува задълбочени изследвания и провежда силни кампании, които целят промяна на дефектно законодателство, както и популяризиране на правозащитни идеи.

Missions:

Български хелзинкски комитет

Facebook page

Website