Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Български хелзинкски комитет

4,9

Информация:

Български хелзинкски комитет (БХК) е най-голямата неправителствена организация за защита правата на човека в България. Съществува от 1992 г. БХК наблюдава правозащитната ситуация в страната, публикува задълбочени изследвания и провежда силни кампании, които целят промяна на дефектно законодателство, както и популяризиране на правозащитни идеи.

Мисии:

Български хелзинкски комитет

Facebook страница

Уеб сайт