Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "Център за хуманни политики"

4.5

Information:

Основните дейности на "Център за хуманни политики" са насочени в сферите на образованието, науката и подобряването на ефективността на политиките в областта на наркотичните вещества.

Целта на Центъра е да открива, адаптира и имплементира световни научно доказани подходи в превенцията и работата със зависимости.

Missions:

Фондация "Център за хуманни политики"

Facebook page

Website