Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Център за хуманни политики"

4,5

Информация:

Основните дейности на "Център за хуманни политики" са насочени в сферите на образованието, науката и подобряването на ефективността на политиките в областта на наркотичните вещества.

Целта на Центъра е да открива, адаптира и имплементира световни научно доказани подходи в превенцията и работата със зависимости.

Мисии:

Фондация "Център за хуманни политики"

Facebook страница

Уеб сайт