Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Народно читалище "Пробуда 1929" - с. Строево

Information:

Читалище „Пробуда 1929” развива традиционните читалищни дейности насочени към съхраняване, запазване и популяризиране на местните традиции и националния дух на хората от село Строево, развитие и разнообразяване на библиотечната дейност и културния живот на хората от селото, обогатяване на художествената самодейност, внасяне на нови елементи в дейността.

Missions:

Народно читалище "Пробуда 1929" - с. Строево

Facebook page