Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Народно читалище "Пробуда 1929" - с. Строево

Информация:

Читалище „Пробуда 1929” развива традиционните читалищни дейности насочени към съхраняване, запазване и популяризиране на местните традиции и националния дух на хората от село Строево, развитие и разнообразяване на библиотечната дейност и културния живот на хората от селото, обогатяване на художествената самодейност, внасяне на нови елементи в дейността.

Мисии:

Народно читалище "Пробуда 1929" - с. Строево

Facebook страница