Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:
Превеждай интересни статии за ранното детско развитие, осъзнатото родителство и възпитанието

Превеждай интересни статии за ранното детско развитие, осъзнатото родителство и възпитанието

Какво?

Кой?

Защо?

Къде?

Нужни умения?

Нужна екипировка?

Транспорт?

Храна?

Здравословни рискове?

Ако е лошо времето?

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и следвай инструкциите.

// снимката е оттук

Кандидатствай до 31 December 2021

The mission is from 10 September 2021 until 31 December 2021

I will do it!

Hero, by joining this mission, you agree that your e-mail and your name will be shared with the organizer of the mission, so that he can contact you if needed. Your data will NOT be shared with anyone else. See our privacy.

Join mission!

Stories

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

  • Developiia B'lgariia

    Developiia B'lgariia (Девелопия)

    Историята, която ние като организатори можем да споделим до момента е повече от завладяваща. Ежедневно се будим с усмивка, защото има доброволци,които ни пишат, изпращат ни своя заряд и енергия, позитивизъм и желание да участват. В момента, екипът ни подготвя статии към всеки един от тях, за да може да стартират с творческия, мисловния и авторски процес на превеждане, създаване на собствена концепция и индивидуалност.

    Ние вярваме в това и благодарим на всеки един от Вас за доверието.

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .