Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "Добро за всеки"

5.0

Information:

Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г.

Инициативите започват няколко години, преди официално да бъде регистрирана фондацията - с дарения на хранителни продукти и стоки от първа необходимост за възрастни хора, настанени в домове, нуждаещи се семейства и самотни майки с малки деца. Инициатива, свързана с детското творчество – снабдяване на деца от семейства в неравностойно положение с материали за изработка на мартеници и организиране на мини благотворителен базар за продажбата на мартениците.

Целите на фондация "Добро за всеки" са:

  • Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение

  • Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания

  • Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение

  • Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото

Missions:

Фондация "Добро за всеки"

Facebook page

Website