Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Добро за всеки"

5,0

Информация:

Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г.

Инициативите започват няколко години, преди официално да бъде регистрирана фондацията, част от които включват: дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора с минимална пенсия и без близки, които да поемат част от разходите им; възрастни хора, настанени в домове; затруднени майки с малки деца.

Целите на фондация "Добро за всеки" са:

  • да подкрепя материално и духовно хора в тежко финансово положение;
  • да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания;
  • да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
  • да допринася за укрепването на нравствените ценности в обществото и др.

Мисии:

Фондация "Добро за всеки"

Facebook страница

Уеб сайт