Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Национален център по трансфузионна хематология

4.9

Information:

НЦТХ осъществява дейността си в съответствие със Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Правилника за устройство и дейността на центровете за трансфузионна хематология, Правилата за добра лабораторна и производствена практика и Медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

Missions:

Национален център по трансфузионна хематология

Website