Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Национален център по трансфузионна хематология

4,9

Информация:

НЦТХ осъществява дейността си в съответствие със Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Правилника за устройство и дейността на центровете за трансфузионна хематология, Правилата за добра лабораторна и производствена практика и Медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

Мисии:

Национален център по трансфузионна хематология

Уеб сайт