Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Фондация "РеАрт"

5.0

Information:

Фондация "РеАрт" е създадена през 2018 г. Ние подкрепяме деца и младежи от центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), като организираме арт работилнички, по време на които изработваме с тях различни аксесоари и сувенири, рисуваме върху текстил, както и много други забавни занимания. Целта ни е да развиваме креативността на децата, както и да запълваме свобоното им време със стойностни и различни занимания.

Missions:

Фондация "РеАрт"

Facebook page