Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "РеАрт"

5,0

Информация:

Фондация "РеАрт" е създадена през 2018 г. Ние подкрепяме деца и младежи от центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), като организираме арт работилнички, по време на които изработваме с тях различни аксесоари и сувенири, рисуваме върху текстил, както и много други забавни занимания. Целта ни е да развиваме креативността на децата, както и да запълваме свобоното им време със стойностни и различни занимания.

Мисии:

Фондация "РеАрт"

Facebook страница