Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "РеАрт"

5,0

Информация:

Насърчаване на креативното мислене и личностно озъзнаване на деца от центрове за настаняване от семеен тип чрез арт работилнички за изработка на аксесоари, бижута и сувенири.

Мисии:

Фондация "РеАрт"

Facebook страница

Уеб сайт