Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:
Разкажи вдъхновяващо за своята професия на младежи в неравностойно положение

Разкажи вдъхновяващо за своята професия на младежи в неравностойно положение

Какво?

Кой?

Защо?

Къде?

Нужни умения?

Нужна екипировка?

Транспорт?

Храна?

Здравословни рискове?

Ако е лошо времето?

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и следвай инструкциите.

// снимката е оттук

Кандидатствай до 26 October 2017

The mission is from 10 October 2017 until 31 October 2017

Registration closed

Stories

Once a mission you participate in ends, you can tell us how it went in a couple of sentences ("it was great" won't do).

It's simple: after the end we send you instructions - follow them. This way you earn points and rise in rank , others get inspired and we're all happy.

 • Mariia Angelova

  Mariia Angelova

  Има доста неща, които да се подобрят в организацията, най-вече бих споменала две:

  - акцията е обявена като работа с деца в неравностойно положение, а всъщност срещата ни беше с деца от обикновено столично училище. Тази информация е подвеждаща и действа демотивиращо.
  - доброволците имат нужда от повече от 5 минути, за да разкажат за своята професия. Човек излиза от работа, отнема му поне 3 часа цялото занимание (отиване, връщане, подготовка), а времето, в което говори пред децата, е едва 5 минути, крайно недостатъчно и в крайна сметка безсмислено.

 • Desislava Ivanova

  Desislava Ivanova (Фондация "Стъпка за България")

  Здравейте! Благодаря на Рада за обратната връзка от работилниците, която ни даде по време на вчерашния ни телефонен разговор с нея! Критиката, когато тя е градивна, е ценна за нас и ние се стараем да вземаме под внимание отправените препоръки и да внасяме необходими промени, стига, разбира се, проблемните области да попадат в нашата компетентност. Бих искала да представя и своята гледна точка относно въпросната кариерна работилница в качеството си на член на екипа на Фондация „Стъпка за България“. С цел по-пълна кохерентност, в разсъжденията си ще следвам точките, представени от Рада.
  1. От Фондация „Стъпка за България“ имаме ясно определение какво за нас значи „младежи в неравностойно положение“, а именно младежи, лишени от родителска грижа (в тази категория попадат не само младежи, израстнали в домове, но и такива, които живеят със своите родители, но по някаква причина не получават в достатъчна степен родителска грижа), както и младежи от по-бедни семейства с по-малко възможности за достъп до качествено образование и работа и младежи от по-отдалечени и бедни райони. По различни причини много деца и младежи реално не получават достатъчни грижи и адекватна подкрепа от страна на семейството и те не попадат в регистри на деца и младежи, лишени от родителска грижа. Това, което се стремим да направим с такива пилотни работилници като тази от 10-ти октомври в 40-то СУ в Люлин, е да идентифицираме точно такива ученици. Училищата, които избираме, са такива, които се посещават от по-голям процент ученици от семейства в затруднено положение, сравнено с други столични училища. Трите избрани от нас училища в Люлин ние оценяваме като институции, в които учат не малък брой такива младежи.
  За първи път посредством кариерните си работилници от „Стъпка за България“ установяваме партньорски отношения с училища и внедряваме в тях наши инициативи. Кариерната работилница в 40-то СУ беше изобщо първото ни подобно мероприятие и това е процес, в който експериментираме и се учим, за да изградим работещи и устойчиви практики – смятам, че това важи както за самата организация, така и за доброволците. Кариерните работилници, с които искаме да адресираме темите за работната мотивация и ориентация, се явяват една първа стъпка от поредица от няколко свързани работилници, по време на които да достигнем до тези ученици, на които бихме могли да бъдем полезни. Желанието ни е да подкрепяме дългосрочно такива ученици с помощта на нашата Менторска програма, предназначена за индивидуална работа с младежи в неравностойно положение.
  2. Да, има разработени такива програми, но на практика не се прилагат изобщо или в необходимата степен, която би дала резултат. Ние няма как да заместим една такава програма. Нашата функиция е подкрепяща и ние, както и останалите организации, занимаващи се с младежи в неравностойно положение, можем да обхванем само ограничен брой лица. Времето за представяне беше това, което ни бе предоставено от самото училище. В различните училища различно посрещат нашите инициативи и в различна степен ни предоставят организационен ресурс. Оттам и проблемът с ограниченото време за представяне на участниците в първото училище. В случая предизвикателството беше да постигнем баланс между разнообразие и хомогенност на информацията, представяна пред учениците.
  3. Не виждам по какъв начин с презентациите си сме объркали някой ученик. Представихме различни гледни точки, различни истории и кариерни пътища и на тази възраст всеки ученик е способен и свободен да вземе или да не вземе за себе си, това, което му е било полезно като информация. А как някой е интерпретирал дадено нещо и дали и кога точно би му послужило в развитието му– това е доста субективно и няма как да се установи и и измери на базата на една работилница. Все пак, както вече казах, тази инициатива се явява едва първа стъпка за нас като организация, стартираща партньорски отношения с училища.
  Това е моята гледна точка по въпроса. Още веднъж, благодаря на Рада и й пожелавам да намира удовлетворение и смисъл, в нещата, с които се захваща и да следва посоката, която в най-пълна степен отговаря на ценностите, стремежите и разбиранията й!

  Десислава Иванова
  Специалист проекти и вътрешни комуникации
  Фондация „Стъпка за България“

 • Rada Nikolova

  Rada Nikolova

  Здравейте! Вчера взех участие в Работилница за Кариерна мотивация №1. По- разочарована никога до сега не съм била. Разочарована до степен да взема решение, че не си заслужава да дарявам знанията, уменията и способностите си. Няма да бъда подробна, макар че мога да напиша доста. Ще се спра на няколко факта:
  1. "МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"! Какво определя младежите дали се намират в неравностойно положение? Според мен това са младежи без родителски грижи и т.н. Но, оказва се, че учениците от 40-то, 90-то, 97-мо училища в Люлин са такива! Аз лично съм завършила 97-мо! Тази формулировка ме навежда към мисълта, че думичката НЕРАВНОСТОЙНО открива хоризонти пред фондациите.
  2. Има разработени програми относно кариерно и професионално ориентиране. Програми, които би трябвало държавата да внедри в училище. Програми, които обхващат целогодишно вниманието на подрастващите. Несериозно е това, което се случи вчера. В рамките на 5 мин. да презентираме себе си, кариерата си и да бъдем толкова добри, че даже да мотивираме ученици в последения им учебен час за деня.
  3. Ние вчера НЕ помогнахме на учениците, ние ги объркахме още повече!
  Хубаво е организаторите да се информират за всичко написано по темата за кариерното ориентиране и мотивацията преди да предприемат такива действия. С две думи, у мен остана горчилката, че участвах в нещо, което по никакъв начин не подпомага учениците, напротив подпомага отчетната дейност на фондацията.
  Много по- полезно би било учениците да бъдат информирани за съществуването на ЦКО и насочени към професионални индивидуални консултации, които са и безплатни.Тази ситуация повдига един друг въпрос, който може би е най- добре да не задам, но пък отговаря на другия свързан с моята демотивация на доброволец!

Questions

Something's not clear? Ask, we answer quickly.

 • St'pka za B'lgariia

  St'pka za B'lgariia (Фондация "Стъпка за България")

  Здравейте герои!
  Екипът на Фондация "Стъпка за България" е изключително благодарен за инициативността и доброволчеството ви! Нямаме търпение да работим заедно за да помогнем на младежите :)
  Няколко новини във връзка с мисията ни за Кариерни работилници: в кампанията ни решиха да се включат не 2, а цели 4 училища: 40-то, 90-то и 97-мо в Люлин и "Петър Берон" в Костинброд. Много щастливи и надъхани сме, че ще можем да мотивираме двойно повече младежи!
  Заедно с класните ръководители обсъдихме възможностите за случване на работилниците от всички 4 училища силно ни препоръчаха да ги направим в учебно време – в противен случай болшинството ученици няма да осъзнаят нуждата да присъстват. Въпреки че разбираме, че „в учебно време“ усложнява много доброволчеството на всички ни, мислим, че би било мъдро да се в слушаме в съвета и искрено се надяваме да намерим начин да се съберем, кой за по 1, кой за по 2 работилници, а пък ко някой може и за 4 – brownie points!
  С оглед на това и пристъпихме към планирането на работилниците в рамките на учебните дни, в които можем да се вместим през октомври. Ще имаме възможност да направим първата Кариерна работилница на 10 октомври, вторник, в рамките на 2 ч. (от около 12:00 до 14:00 ч.) в 40-то СУ (Люлин), обединявайки часовете на класа на 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.
  За тези от вас, които имат възможността да се включат в Работилница 1: хайде да се срещнем за да планираме презентациите на всички ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) четвъртък, 05.10, в 19:00 ч. и Б) събота, 07.10, в 11:00 ч. И двете срещи ще планираме в центъра, в ресторант в Mr. Pizza с адрес: blvd Vasil Levski No.53 (резервацията е за „Стъпка за България“).
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org за това на коя среща планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

 • St'pka za B'lgariia

  St'pka za B'lgariia (Фондация "Стъпка за България")

  Привет, герои!
  Кариерна работилница №1 премина хаотично и успешно и, в общи линии, както очаквано :) Успяхме да стигнем до 50+ младежи! Покрай това се сдобихме и с немалко идеи, над които да надградим в следавщите работилници.
  За тези от вас, които имат възможност да се включат Работилница №2 (от 13:00 до 15:00 ч. на 17.10, в 90-то СУ): хайде да се срещнем за да планираме презентациите ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) събота, 14.10, в 13:00 ч. в ресторант Don Vito с адрес: бул. Цар Иван Асен II 38 (резервацията е за „Стъпка за България“ или Б) по имейл и телефон, на mentoring@stepforbulgaria.org и 0878577135.
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org ако планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

 • St'pka za B'lgariia

  St'pka za B'lgariia (Фондация "Стъпка за България")

  Привет, герои!
  Кариерна работилница №2 премина страхотно! Успяхме да стигнем до още над 40 младежи!
  За тези от вас, които имат възможност да се включат Работилница №3 (от 12:15 до 13:30 ч. на 24.10, в СУ "Петър Берон" в Костинброд): хайде да се срещнем за да планираме презентациите ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) събота, 21.10, в 11:00 ч. в ресторант Don Vito с адрес: бул. Цар Иван Асен II 38 (резервацията е за „Стъпка за България“ или Б) по имейл и телефон, на mentoring@stepforbulgaria.org и 0878577135.
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org ако планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

Please, register on TimeHeroes.org before you submit a question. If you're already a hero, login .