Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Разкажи вдъхновяващо за своята професия на младежи в неравностойно положение

Разкажи вдъхновяващо за своята професия на младежи в неравностойно положение

Какво?

Кариерните работилници на фондация "Стъпка за България" целят да вдъхновят младежи в неравностойно положение за професионалното им развитие, като ги срещнат с личности за пример от различни сфери.

Ако ти обичаш своята професия, цениш работното си място и се чувстваш способен да напътстваш ученици да достигнат мечтаната позиция, включи се в предстоящите мотивационни събития в София и Костинброд през октомври.

Ето каква ще бъде задачата ти:

 • Заедно с екипа на "Стъпка" ще разработиш занимателна и образователна кариерна презентация, в която разказваш накратко за своята професия.
 • След презентацията (пред 20-40 тийнейджъри) ще имаш възможността да се запознаеш лично с младежите, изразяващи интерес в твоята сфера на реализация, и да се превърнеш в техен кариерен пътеводител.

Кога и къде?

От 10 до 31 октомври в четири общообразователни гимназии с голям брой ученици в неравностойно положение в София и Костинброд. Ще бъде супер да се включиш, дори ако можеш само за 1 работилница:

 • 10 октомври, вторник, 12:00 - 14:00 ч. в 40 СУ (Люлин 9).
 • 17 октомври, вторник, 13:00 - 15:00 ч. в 90 СУ (Люлин 2);
 • 24 октомври, вторник, 13:00 - 15:00 ч. в СУ "Д-р Петър Берон" (Костинброд);
 • 31 октомври, вторник, 13:00 - 15:00 ч. в 97 СУ (Люлин 5)

Сесии за планиране на презентациите ще бъдат уговаряни в удобно за всички извънработно време в центъра на София.

Организатор?

Фондация "Стъпка за България".

Има ли значение каква е професията ми?

Няма ограничения, идеята е да бъдат представени всякакви професии. Предвид профила на участващите младежи, ще бъде страхотно, ако се включат например:

 • фермери;
 • строителни работници и оператори на индустриална техника;
 • готвачи, сервитьори, бармани;
 • металурзи и индустриални химици;
 • продавач-консултанти;
 • ИТ специалисти;
 • инженери;
 • специалисти по маркетинг и връзка с обществеността;
 • банкери, бизнес консултанти, счетоводители;
 • лекари, ветеринари, медицински сестри.

Защо да участвам?

Голяма част от младежите, с които "Стъпка за България" работи, нямат родител, който да напътства кариерната им ориентация и развитие. Или се прибират вкъщи при родители, които се чувстват обезсърчени от работата си и не могат да им послужат като добър пример за подражание. Предавайки професионалната си мотивация на младежите, ще запълниш тази дупка и ще вдъхнеш кураж на учениците да преследват мечтите си.

Нужни умения?

 • Да обичаш това, с което се занимаваш.
 • Да искаш да предадеш мотивацията си на тийнейджъри, за много от които работа = зло.

Транспорт?

За придвижването от София до Костинброд може да се организира споделено пътуване между доброволците.

Храна?

Ще има снаксове и напитки.

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и виж как да кандидатстваш.

// снимката е на организатора

Включи се до 26 октомври 2017 г.

Мисията е от 10 октомври 2017 г. до 31 октомври 2017 г.

Ще участвам!

Потвърждаваш ли, че искаш да участваш? Успехът на мисията зависи от сериозността на доброволците.

Да

Разкази

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

 • Десислава Иванова

  Десислава Иванова

  Здравейте! Благодаря на Рада за обратната връзка от работилниците, която ни даде по време на вчерашния ни телефонен разговор с нея! Критиката, когато тя е градивна, е ценна за нас и ние се стараем да вземаме под внимание отправените препоръки и да внасяме необходими промени, стига, разбира се, проблемните области да попадат в нашата компетентност. Бих искала да представя и своята гледна точка относно въпросната кариерна работилница в качеството си на член на екипа на Фондация „Стъпка за България“. С цел по-пълна кохерентност, в разсъжденията си ще следвам точките, представени от Рада.
  1. От Фондация „Стъпка за България“ имаме ясно определение какво за нас значи „младежи в неравностойно положение“, а именно младежи, лишени от родителска грижа (в тази категория попадат не само младежи, израстнали в домове, но и такива, които живеят със своите родители, но по някаква причина не получават в достатъчна степен родителска грижа), както и младежи от по-бедни семейства с по-малко възможности за достъп до качествено образование и работа и младежи от по-отдалечени и бедни райони. По различни причини много деца и младежи реално не получават достатъчни грижи и адекватна подкрепа от страна на семейството и те не попадат в регистри на деца и младежи, лишени от родителска грижа. Това, което се стремим да направим с такива пилотни работилници като тази от 10-ти октомври в 40-то СУ в Люлин, е да идентифицираме точно такива ученици. Училищата, които избираме, са такива, които се посещават от по-голям процент ученици от семейства в затруднено положение, сравнено с други столични училища. Трите избрани от нас училища в Люлин ние оценяваме като институции, в които учат не малък брой такива младежи.
  За първи път посредством кариерните си работилници от „Стъпка за България“ установяваме партньорски отношения с училища и внедряваме в тях наши инициативи. Кариерната работилница в 40-то СУ беше изобщо първото ни подобно мероприятие и това е процес, в който експериментираме и се учим, за да изградим работещи и устойчиви практики – смятам, че това важи както за самата организация, така и за доброволците. Кариерните работилници, с които искаме да адресираме темите за работната мотивация и ориентация, се явяват една първа стъпка от поредица от няколко свързани работилници, по време на които да достигнем до тези ученици, на които бихме могли да бъдем полезни. Желанието ни е да подкрепяме дългосрочно такива ученици с помощта на нашата Менторска програма, предназначена за индивидуална работа с младежи в неравностойно положение.
  2. Да, има разработени такива програми, но на практика не се прилагат изобщо или в необходимата степен, която би дала резултат. Ние няма как да заместим една такава програма. Нашата функиция е подкрепяща и ние, както и останалите организации, занимаващи се с младежи в неравностойно положение, можем да обхванем само ограничен брой лица. Времето за представяне беше това, което ни бе предоставено от самото училище. В различните училища различно посрещат нашите инициативи и в различна степен ни предоставят организационен ресурс. Оттам и проблемът с ограниченото време за представяне на участниците в първото училище. В случая предизвикателството беше да постигнем баланс между разнообразие и хомогенност на информацията, представяна пред учениците.
  3. Не виждам по какъв начин с презентациите си сме объркали някой ученик. Представихме различни гледни точки, различни истории и кариерни пътища и на тази възраст всеки ученик е способен и свободен да вземе или да не вземе за себе си, това, което му е било полезно като информация. А как някой е интерпретирал дадено нещо и дали и кога точно би му послужило в развитието му– това е доста субективно и няма как да се установи и и измери на базата на една работилница. Все пак, както вече казах, тази инициатива се явява едва първа стъпка за нас като организация, стартираща партньорски отношения с училища.
  Това е моята гледна точка по въпроса. Още веднъж, благодаря на Рада и й пожелавам да намира удовлетворение и смисъл, в нещата, с които се захваща и да следва посоката, която в най-пълна степен отговаря на ценностите, стремежите и разбиранията й!

  Десислава Иванова
  Специалист проекти и вътрешни комуникации
  Фондация „Стъпка за България“

 • Рада Николова

  Рада Николова

  Здравейте! Вчера взех участие в Работилница за Кариерна мотивация №1. По- разочарована никога до сега не съм била. Разочарована до степен да взема решение, че не си заслужава да дарявам знанията, уменията и способностите си. Няма да бъда подробна, макар че мога да напиша доста. Ще се спра на няколко факта:
  1. "МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"! Какво определя младежите дали се намират в неравностойно положение? Според мен това са младежи без родителски грижи и т.н. Но, оказва се, че учениците от 40-то, 90-то, 97-мо училища в Люлин са такива! Аз лично съм завършила 97-мо! Тази формулировка ме навежда към мисълта, че думичката НЕРАВНОСТОЙНО открива хоризонти пред фондациите.
  2. Има разработени програми относно кариерно и професионално ориентиране. Програми, които би трябвало държавата да внедри в училище. Програми, които обхващат целогодишно вниманието на подрастващите. Несериозно е това, което се случи вчера. В рамките на 5 мин. да презентираме себе си, кариерата си и да бъдем толкова добри, че даже да мотивираме ученици в последения им учебен час за деня.
  3. Ние вчера НЕ помогнахме на учениците, ние ги объркахме още повече!
  Хубаво е организаторите да се информират за всичко написано по темата за кариерното ориентиране и мотивацията преди да предприемат такива действия. С две думи, у мен остана горчилката, че участвах в нещо, което по никакъв начин не подпомага учениците, напротив подпомага отчетната дейност на фондацията.
  Много по- полезно би било учениците да бъдат информирани за съществуването на ЦКО и насочени към професионални индивидуални консултации, които са и безплатни.Тази ситуация повдига един друг въпрос, който може би е най- добре да не задам, но пък отговаря на другия свързан с моята демотивация на доброволец!

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

 • Стъпка за България

  Стъпка за България (Фондация "Стъпка за България")

  Здравейте герои!
  Екипът на Фондация "Стъпка за България" е изключително благодарен за инициативността и доброволчеството ви! Нямаме търпение да работим заедно за да помогнем на младежите :)
  Няколко новини във връзка с мисията ни за Кариерни работилници: в кампанията ни решиха да се включат не 2, а цели 4 училища: 40-то, 90-то и 97-мо в Люлин и "Петър Берон" в Костинброд. Много щастливи и надъхани сме, че ще можем да мотивираме двойно повече младежи!
  Заедно с класните ръководители обсъдихме възможностите за случване на работилниците от всички 4 училища силно ни препоръчаха да ги направим в учебно време – в противен случай болшинството ученици няма да осъзнаят нуждата да присъстват. Въпреки че разбираме, че „в учебно време“ усложнява много доброволчеството на всички ни, мислим, че би било мъдро да се в слушаме в съвета и искрено се надяваме да намерим начин да се съберем, кой за по 1, кой за по 2 работилници, а пък ко някой може и за 4 – brownie points!
  С оглед на това и пристъпихме към планирането на работилниците в рамките на учебните дни, в които можем да се вместим през октомври. Ще имаме възможност да направим първата Кариерна работилница на 10 октомври, вторник, в рамките на 2 ч. (от около 12:00 до 14:00 ч.) в 40-то СУ (Люлин), обединявайки часовете на класа на 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.
  За тези от вас, които имат възможността да се включат в Работилница 1: хайде да се срещнем за да планираме презентациите на всички ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) четвъртък, 05.10, в 19:00 ч. и Б) събота, 07.10, в 11:00 ч. И двете срещи ще планираме в центъра, в ресторант в Mr. Pizza с адрес: blvd Vasil Levski No.53 (резервацията е за „Стъпка за България“).
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org за това на коя среща планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

 • Стъпка за България

  Стъпка за България (Фондация "Стъпка за България")

  Привет, герои!
  Кариерна работилница №1 премина хаотично и успешно и, в общи линии, както очаквано :) Успяхме да стигнем до 50+ младежи! Покрай това се сдобихме и с немалко идеи, над които да надградим в следавщите работилници.
  За тези от вас, които имат възможност да се включат Работилница №2 (от 13:00 до 15:00 ч. на 17.10, в 90-то СУ): хайде да се срещнем за да планираме презентациите ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) събота, 14.10, в 13:00 ч. в ресторант Don Vito с адрес: бул. Цар Иван Асен II 38 (резервацията е за „Стъпка за България“ или Б) по имейл и телефон, на mentoring@stepforbulgaria.org и 0878577135.
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org ако планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

 • Стъпка за България

  Стъпка за България (Фондация "Стъпка за България")

  Привет, герои!
  Кариерна работилница №2 премина страхотно! Успяхме да стигнем до още над 40 младежи!
  За тези от вас, които имат възможност да се включат Работилница №3 (от 12:15 до 13:30 ч. на 24.10, в СУ "Петър Берон" в Костинброд): хайде да се срещнем за да планираме презентациите ни :) Предлагаме ви 2 опции за среща: А) събота, 21.10, в 11:00 ч. в ресторант Don Vito с адрес: бул. Цар Иван Асен II 38 (резервацията е за „Стъпка за България“ или Б) по имейл и телефон, на mentoring@stepforbulgaria.org и 0878577135.
  Моля, пишете ни по 1 ред на mentoring@stepforbulgaria.org ако планирате да дойдете :)
  Благодаря и до скоро,
  Данчо
  СзБ

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.