Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

4.9

Information:

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга, която предоставя сигурна и защитена среда за децата и младежите с увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда.

Missions:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

Website