Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

4,9

Информация:

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга, която предоставя сигурна и защитена среда за децата и младежите с увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда.

Мисии:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

Уеб сайт