Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Американски съвет за международно образование - България

Информация:

"Американски съвет за международно образование" (American Councils for International Education) е международна неправителствена организация, работеща в сферата на образованието, изследователската дейност и взаимното разбирателство между Съединените щати и страни от Източна и Югоизточна Европа и Евразия. Българският клон съществува от 2009 година, а програмата YES Abroad се осъществявав Българя от 2019 година.

Мисии:

Американски съвет за международно образование - България

Facebook страница

Уеб сайт