Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Католическа организация "Каритас Витания"

5,0

Информация:

Каритас Витания е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Тя е член на Националната католическа федерация „Каритас България”. „Каритас Витания”, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Мисии:

Католическа организация "Каритас Витания"

Facebook страница

Уеб сайт