Dyslexia Font | BG EN

TimeHeroes

Do more good.
What is TimeHeroes?

Search:

Католическа организация "Каритас Витания"

5.0

Information:

Каритас Витания е създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Тя е член на Националната католическа федерация „Каритас България”. „Каритас Витания”, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Missions:

Католическа организация "Каритас Витания"

Facebook page

Website