Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Сийдър”

4,5

Информация:

Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г, която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.

Ние управляваме Центровете от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени 24 деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, които живееха в стара, рушаща се и изолирана институция в отдалеченото село Горна Козница преди закриването й, с активното участие на Фондацията, през 2010 година.

„Сийдър” също така подкрепя работата на Дневен център за деца със специални нужди в град Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и допълнителен персонал, материали и оборудване. Фондацията консултира община Казанлък в създаването на качествени социални услуги в града.

Фондация "Сийдър" работи в партньорство с националните и местни власти в България, български и чуждестранни неправителствени организации и други заинтересовани страни. Членове сме на Коалиция "Детство 2025", Национална Мрежа за Децата, Национален Алианс за Социална Отговорност и Eurochild.

Мисии:

Фондация "Сийдър”

Facebook страница

Уеб сайт