Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Подобри живота на децата и младежите със специални нужди

Подобри живота на децата и младежите със специални нужди

Кой?

Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г, която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.

Какво?

В къщички от семеен тип „Сияние” в Кюстендил живеят 24 деца и младежи с умствени и физически увреждания. Tе получават грижа и подкрепа 24 часа на ден, както и възможности за социална интеграция. Преди настаняването си в къщичките, децата и младежите са живеели в стара и рушаща се институция в с. Горна Козница. Фондация „Сийдър” управлява къщичките от тяхното създаване през 2010.

Офисът на Фондация „Сийдър” в София е фокусиран върху административната и оперативна страна на проектната работа. Там се организират основните събития за набиране на средства, намиране на спонсори и управляване на всички оперативни процеси.

Фондацията търси доброволци, които да подкрепят работата ѝ.

Доброволец за индивидуална подкрепа Главната роля на доброволецът ще бъде да подпомага работата на социалните терапевти в осигуряването на индивидуална грижа и подкрепа за клиентите; да предлага и осъществява нови образователни, спортни дейности и игри за свободното време. Доброволецът ще помага в разнообразяването на предлаганите дейности и ще участва активно, заедно с децата и младежите в дейностите и игрите.

Доброволец „Личен асистент” Доброволецът „Личен асистент” помага и подкрепя персонала при провеждането на дейности извън Центъра за настаняване от семеен тип. Той/тя придружава едно от децата/младежите при пазаруване, разходки в града или в планината, посещения на фитнес или други спортни занимания, на кино, театър и др. Доброволецът също е застъпник за правата на клиента в общността и го представлява по позитивен начин. Осъществява връзката между клиента и общността.

Доброволец технически асистент Доброволецът подпомага работата на социалните работници по обновяване на съдържанието на класификаторите за работа по Планиране с акцент върху личността; Прави нови снимки на различни дейности, храни, персонал, предмети, приятели и др. и ги качва и подрежда на компютър; Посещава фото студио за изваждането на снимки, поставя надписи, ламинира,изрязва и ги залепва, където е необходимо, така че да отговарят на предварително зададената цел на класьора или на съответния инструмент.

Доброволец „Социални медии и комуникации” Отдел „Развитие и комуникации” на Фондация „Сийдър” създава и прилага стратегиите на организацията за набиране на средства и PR. Като доброволец ще работите в тясно сътрудничество с директор „Развитие”, PR координатора и други членове на екипа на Фондацията. Тази позиция ще осигури на доброволеца значителен опит в професионална среда във водеща неправителствена организация, свързан с развитие на комуикациите, планиране и провеждане на събития, проучване, фондонабиране и др.

Повече информация виж на сайта на Органазитора.

Къде?

София и Кюстендил.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам", за да попълниш кратък въпросник.

// снимката е предоставена от Организатора.

Приключило записване

Разкази

Няма публикувани разкази.

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.