Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Карин дом"

4,8

Информация:

Фондация "Карин дом" е основана през 1996 г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. 20 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните ни дейности се реализират чрез: Център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства ( за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и чрез Обучителен и ресурсен център (квалифицирани обучения на организации и специалисти). Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

През 2017 г. Фондация "Карин дом" взе решение да продължи своята дейност като Сдружение в обществена полза "Приятели на Карин дом".

Мисии:

Фондация "Карин дом"

Twitter: @karindomcenter

Facebook страница

Уеб сайт